Du måste ha en nyare version av Flash Player för att ta del av flash-animation.

Bild föreställande: flash player

Kedde’s Schakt & Entreprenad AB

 

Vi är ett entreprenadföretag i Stockholm. Vårt arbetsområde är i och runt Stockholmsområdet med en radie på 10 mil.

 

Vi jobbar mycket med husdränering åt privatkunder men utför även entreprenad- och schaktarbetena såsom VA-arbeten, plattläggning, bilning, blästring och grönyteområden m.m.

 

ROT-avdraget

ROT-avdraget ger dig som privatperson rätt till en skattereduktion på 50 % av arbetskostnaden vid reparationer, om- och tillbyggnader i hemmet.

Läs mer här.

 

Bild föreställande: -Titta närmare på våra maskiner.

Vi har även maskiner för uthyrning.