Kvalitet

 

Kedde's Schakt & Entreprenad arbeten utförs med kvalitet i fokus. Vi lever efter policyn "Att utföra varje arbete enligt beställarens önskemål, till dennes belåtenhet och till lägsta möjliga pris”.

Motivation och yrkesstolthet är minst lika viktigt som utveckling av teknik och metoder. Därför är information, utbildning och delegering av ansvar avgörande förutsättningar. Rätt kvalitet kräver medverkan av varje anställd.

 

» Ansvar

Att kvalitetspolicyn blir känd och tillämpas.

 

» Befogenheter

Att personalen har tillräcklig kompetens eller får lämplig utbildning för sina arbetsuppgifter Att nödvändiga resurser finns för verksamheten

Bild föreställande: 06