Bild föreställande: 08

Miljö

 

Kedde's Schakt & Entreprenad arbetar för en bra miljö. Vi lever efter policyn ”Att utföra varje arbete så miljömedvetet som möjligt i samråd med beställaren”.

 

» Ansvar & befogenheter

Se till att personalen har tillräcklig kompetens eller får lämplig utbildning för sina arbetsuppgifter.
Att nödvändiga resurser finns för verksamheten.

 

» Rutiner

Alla maskiner följer kraven enl. EU steg 1.
Hydraulolja tillverkad av raps används i de maskiner där leverantörsgarantin medger detta Spillolja omhändertas och transporteras till kommunens miljöstation