Lutningslaser

 
Lutningslasern helt självhorisonterande och har exakt lutningsmekanism.


Användningsområden:
Gjutningar, valvning
Markarbeten, kontrollhöjder
Avvägning
Åkermark och dränering
Uteplatser, staket, stenläggning
Vid alla tillfällen där vanligtvis optiska avvägare används!

 

Hyra

 

500 kr/dag